1,5% podatku dla harcerzy ze Szczepu

Chorągiew Dolnośląska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku pochodowego

Jak to zrobić?

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim Chorągiew Dolnośląska widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli:

KRS 0000 264 246

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Szczepu, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

WAŻNE!! Aby środki trafiły do Szczepu, należy wpisać w rubryce „Informacje uzupełniające”:

Hufiec Trzebnica, Szczep Quo Vadis

Ta rubryka to poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38. Informacja ta jest konieczna, żeby środki zostały odpowiednio zakwalifikowane.

Na co przeznaczymy zebrane środki?

.

  • Stworzymy  programy obozów, biwaków i zbiórek,  z których skorzystają Wasze dzieci
  • Dofinansujemy naszym harcerzom opłaty za biwaki i obozy.
  • Dofinansujemy zakup mundurów harcerskich najuboższym z drużyny.
  • Uzupełnimy sprzęt pionierski, tak aby narzędzia, którymi posługują się dzieci były zawsze sprawne i bezpieczne.