Pierwsza Pomoc

Opublikowane przez admin w dniu

W przypadku zatrzymania krążenia mamy zaledwie 4-5 minut, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom mózgu. Nie bój się udzielać pierwszej pomocy!

 • Jak ocenić stan poszkodowanego?

Do oceny stanu przytomności poszkodowanego stosujemy skalę AVPU :

 • A (Alert) – przytomny, skupia uwagę
 • V (Verbal) – reaguje na polecenia głosowe
 • P (Pain) – reaguje na bodźce bólowe
 • U (Unresponsive) – nieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce
 • Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia?

Podejdź do poszkodowanego (JEŚLI JEST BEZPIECZNIE) i potrząsając delikatnie jego ramię zapytaj głośno “co się stało?”. Jeśli poszkodowany nie odpowiada, oznacza to że jest nieprzytomny.  Oceń oddech wykorzystując do tego trzy zmysły:

 • widzę – ruch klatki piersiowej 
 • słyszę – szmer powietrza wydobywającego się z ust 
 • czuję – ciepło wydychanego powietrza

Oddech oceniaj przez 10 sekund  – w tym czasie powinieneś zaobserwować 2-3 oddechów ( wdech i wydech). Jeśli jest inaczej, masz do czynienia z zatrzymaniem krążenia. 

W przypadku poszkodowanego z masywnym krwotokiem, przed przystąpieniem do RKO należy najpierw zatamować krwotok! Pamiętaj, że opaska uciskowa w pierwszej pomocy jest rozwiązaniem ostatecznym w celu zatamowania krwotoków bezpośrednio zagrażających życiu, wobec braku skuteczności innych metod (opatrunek uciskowy, opatrunek hemostatyczny). Opaskę należy założyć w miejscach gwarantujących zaciśnięcie naczyń tętniczych i odcięcie krążenia. Opaska uciskowa powinna mieć co najmniej 2,5 cm szerokości i być wykonana z materiału wystarczająco wytrzymałego, który nie zerwie się w trakcie wykonywania ucisku

Jeżeli konieczne jest  założenia opaski uciskowej należy przestrzegać kilku zasad: 

 • zakładamy opaskę najniżej jak to możliwe, ale nie bliżej niż 3 centymetry od miejsca urazu i w miejscu gwarantującym skuteczne zamknięcie przepływu krwi.
 • po założeniu opaski, po upływie 10 minut nie wolno jej zdejmować ani poluzowywać. Opaskę zdejmuje zawodowy personel medyczny dysponujący możliwościami reagowania na powikłania, które mogą wystąpić. 
 • należy zapisać datę i godzinę założenia opaski uciskowej wraz z minutami. Najlepiej zrobić to na opasce, lub w jej pobliżu na ciele rannego. 
 • nigdy nie zakrywaj założonej opaski opatrunkiem, ani elementami garderoby 
 • upewnij się, że zespół ratunkowy wie o założonej opasce i powodzie jej założenia